Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ionio eGram

Εισαγωγή


To ionio eGram είναι η πρώτη επίσημη εφαρμογή πρόσβασης στο Gram Web (Student) του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης δημιουργεί ένα προφίλ με τα ίδια διακριτικά σύνδεσης που τηρεί ως φοιτητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Με το προφίλ αυτό έχει πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες της αντίστοιχης διαδικτυακής πλατφόρμας:
- Στοιχεία φοιτητή (ΑΕΜ, Εξάμηνο, Ειδικότητα, Σχολή κ.λ.π)
- Βαθμολογίες 
- Τρέχουσα δήλωση μαθημάτων και αποστολή νέας δήλωσης (όταν είναι περίοδος δηλώσεων)
- Αιτήσεις προς τη γραμματεία και αποστολή νέας αίτησης

Επιπροσθέτως για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π. παρέχονται και οι παρακάτω επιλογές:
- Πληροφορίες για το Τμήμα και Επικοινωνία με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό
- Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος και Γραμματείας

Η εφαρμογή αποτελεί υλοποίηση πτυχιακής εργασίας για αυτό όσοι από εσάς τη δοκιμάσετε και έχετε το χρόνο και την διάθεση παρακαλώ συμπληρώστε και αυτό το ερωτηματολόγιο 

Ευχαριστώ.


Οδηγός Λειτουργίας

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή χρειάζεται ένα ενεργό λογαριασμό στο Ι.Π., μόλις την ανοίξετε θα πρέπει να πατήσετε επόμενο για να δώσετε τα στοιχεία σας:
  • Όνομα Προφίλ
  • Όνομα Χρήστη (To username του Ιονίου)
  • Κωδικό Πρόσβασης (Κωδικός Πρόσβασης του Ιονίου)

ΚΑΝΕΝΑ από αυτά τα στοιχεία δεν μοιράζονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν άλλο εκτός από εσάς.

Ακολουθείστε τις εικόνες
Μετά την επιτυχή δημιουργία του πρώτου προφίλ (μπορείτε να φτιάξετε όσα διαφορετικά προφίλ θέλετε) έχετε την δυνατότητα να περιηγηθείτε σε όποια πληροφορία θέλετε:

Προφίλ


Για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας πάτε στην ενότητα Προφίλ και επιλέγετε με παρατεταμένο πάτημα το δικό σας, από τα εργαλεία που θα εμφανιστούν στο επάνω μέρος επιλέξτε το μολύβι για επεξεργασία. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε εικόνα και κωδικό πρόσβασης (όχι το username, για να αλλάξετε username πρέπει να φτιάξετε άλλο προφίλ)
Μπορείτε να έχετε όσα προφίλ θέλετε αλλά μόνο ένα θα είναι το προεπιλεγμένο (αυτό με το ενεργό αστεράκι)

Ανακοινώσεις 


Για να φορτώσετε τις ανακοινώσεις πρέπει να πατήσετε στο πάνω δεξιά εικονίδιο της ανανέωσης και να επιλέξετε ανακοινώσεις.

Αφού φορτωθούν οι ανακοινώσεις, πατώντας στο κουμπί με τις τρεις τελείες στο κάτω μέρος μεταφέρεστε την οθόνη με τις ανακοινώσεις.


Δηλώσεις 


Για να μπορέσετε να στείλετε μία δήλωση μαθημάτων στην γραμματεία θα πρέπει καταρχήν να είναι ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. Η εφαρμογή εμφανίζει τα μαθήματα που είναι ήδη στην δήλωση σας εξ'ορισμού γκριζαρισμένα και αυτόματα τοποθετεί και τα υπόλοιπα. Εαν δεν θέλετε κάποιο μάθημα επιλέγετε τον διακόπτη που βρίσκεται μπροστά του και το αφαιρείτε.


Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω βίντεο.