Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ionio eGram

Εισαγωγή


To ionio eGram είναι η πρώτη επίσημη εφαρμογή πρόσβασης στο Gram Web (Student) του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης δημιουργεί ένα προφίλ με τα ίδια διακριτικά σύνδεσης που τηρεί ως φοιτητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
Με το προφίλ αυτό έχει πρόσβαση στις παρακάτω πληροφορίες της αντίστοιχης διαδικτυακής πλατφόρμας:
- Στοιχεία φοιτητή (ΑΕΜ, Εξάμηνο, Ειδικότητα, Σχολή κ.λ.π)
- Βαθμολογίες 
- Τρέχουσα δήλωση μαθημάτων και αποστολή νέας δήλωσης (όταν είναι περίοδος δηλώσεων)
- Αιτήσεις προς τη γραμματεία και αποστολή νέας αίτησης

Επιπροσθέτως για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π. παρέχονται και οι παρακάτω επιλογές:
- Πληροφορίες για το Τμήμα και Επικοινωνία με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό
- Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος και Γραμματείας

Η εφαρμογή αποτελεί υλοποίηση πτυχιακής εργασίας για αυτό όσοι από εσάς τη δοκιμάσετε και έχετε το χρόνο και την διάθεση παρακαλώ συμπληρώστε και αυτό το ερωτηματολόγιο 

Ευχαριστώ.


Οδηγός Λειτουργίας

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή χρειάζεται ένα ενεργό λογαριασμό στο Ι.Π., μόλις την ανοίξετε θα πρέπει να πατήσετε επόμενο για να δώσετε τα στοιχεία σας:
 • Όνομα Προφίλ
 • Όνομα Χρήστη (To username του Ιονίου)
 • Κωδικό Πρόσβασης (Κωδικός Πρόσβασης του Ιονίου)

ΚΑΝΕΝΑ από αυτά τα στοιχεία δεν μοιράζονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν άλλο εκτός από εσάς.

Ακολουθείστε τις εικόνες
Μετά την επιτυχή δημιουργία του πρώτου προφίλ (μπορείτε να φτιάξετε όσα διαφορετικά προφίλ θέλετε) έχετε την δυνατότητα να περιηγηθείτε σε όποια πληροφορία θέλετε:

Προφίλ


Για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας πάτε στην ενότητα Προφίλ και επιλέγετε με παρατεταμένο πάτημα το δικό σας, από τα εργαλεία που θα εμφανιστούν στο επάνω μέρος επιλέξτε το μολύβι για επεξεργασία. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε εικόνα και κωδικό πρόσβασης (όχι το username, για να αλλάξετε username πρέπει να φτιάξετε άλλο προφίλ)
Μπορείτε να έχετε όσα προφίλ θέλετε αλλά μόνο ένα θα είναι το προεπιλεγμένο (αυτό με το ενεργό αστεράκι)

Ανακοινώσεις 


Για να φορτώσετε τις ανακοινώσεις πρέπει να πατήσετε στο πάνω δεξιά εικονίδιο της ανανέωσης και να επιλέξετε ανακοινώσεις.

Αφού φορτωθούν οι ανακοινώσεις, πατώντας στο κουμπί με τις τρεις τελείες στο κάτω μέρος μεταφέρεστε την οθόνη με τις ανακοινώσεις.


Δηλώσεις 


Για να μπορέσετε να στείλετε μία δήλωση μαθημάτων στην γραμματεία θα πρέπει καταρχήν να είναι ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. Η εφαρμογή εμφανίζει τα μαθήματα που είναι ήδη στην δήλωση σας εξ'ορισμού γκριζαρισμένα και αυτόματα τοποθετεί και τα υπόλοιπα. Εαν δεν θέλετε κάποιο μάθημα επιλέγετε τον διακόπτη που βρίσκεται μπροστά του και το αφαιρείτε.


Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω βίντεο.
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

It's Raining Numbers

This is my new application on Android. 

Oh my Gosh...so much rain today, it must be winter already!
Take your little bucket and help me gather these raindrops!
Be careful, don't collect all of them, just the ones that carry the correct number inside!
If you add your gathered raindrops you'll get the target sum on the top left corner of the screen!
Yuppieeee you made it!

You can choose between three different difficulty levels if you think the default game is easy, and test your potential.

This is my first game development attempt. It has completed during a university project. It is based on kids between 8 - 15 interaction with new technologies (smartphones, tablets) and on the familiarity with the addition of numbers. It uses skeuomorfism from real life objects (rain, bucket).
The whole development code is based on matim-dev on line tutorial.

 
It's my first game project and has to do with children.


 Google Play Promo Screen


Here is the main screen with Play and Options ButtonsThe game's main screen (just before the fun begins)


Here the fun begins, just after your first tap on the screen.
Collect all the proper droplets to achieve the target sum on the top left corner of the screen!


 

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Super Quick Guide

A very simple and quick guide follows...

As you can see in the picture on the left. You can view the list of your Bank Accounts.
To add an account you can simply press the "House" button with the small add sign.


After that the following screen appears


Here you can fill in some basic details that concern your Bank Account.
 • Name of the bank (required)
 • Account number(required)
 • Account's available amount (optional)
 • Some additional details - anything that the user might want or need to note down (optional)
Saving the account entry a new account line appears in the main screen


There (in the main screen) you can do some of the following (by pressing the menu button, or the  three dots button depending )

 • See Help/About
 • Backup your entries on your SD card (if you have some)
 • Restore entries from a backup file (if you have one on your SD card)
 • Delete all the accounts and start all over.

Getting StartedThis is the first post regarding the Android Application Bank Account Reminder.
The application officially released on September 13th of 2012 on Google Play.

It's main purpose is to help people keep simple bank account information on their device (Tablet/Phone).

With this application you can simply add your bank accounts, back them up in your SD card and restore them back.


There is no purpose by my side to steal or to obtain Bank Accounts or amounts from anyone. As you can see the application doesn't connect to the internet or upload/download anything. The only device permissions are to write the backup file to device's SD card. 

Feel free to download comment and review the app! 
A quick guide follows...